Uslovi korišćenja

USLOVI PORUČIVANJA I ISPORUKE CVJETNIH ARANŽMANA


PRIMANJE PORUDŽBINE

Cvijećara Avant Garden prima porudžbine neposredno u prostorijama cvjećare i posredno telefonom ili pismeno putem e-mail-a (direktno napisanog ili poslatog preko on-line formulara koji se nalazi na sajtu Cvjećare Avant Garden).
U izuzetnim slučajevima, kada je neophodan precizniji dogovor ili predaja dodatnog materijala koji se isporučuje uz naručeni cvjetni aranžman, neophodan je dolazak klijenta u prostorije cvjećare. U slučaju nemogućnosti dolaska klijenta, Cvjećara Avant Garden će poslati svog predstavnika kod klijenta (ova usluga se naplaćuje).
Naručilac je dužan da Cvjećari Avant Garden pruži sve relevantne podatke neophodne za uspješnu i nesmetanu isporuku a koji se odnose na ime i prezime primaoca, tačnu adresu na koju se vrši dostava, kontakt telefon primaoca i druge bitne podatke.

ROKOVI I TERMINI ISPORUKE

Cvjećara Avant Garden će naručenu robu isporučiti na traženu adresu po želji kupca vodeći računa da se ispoštuje željeno vrijeme isporuke.
Cvjećara Avant Garden zadržava pravo da sat i minut dostave prilagodi svojim mogućnostima ali ne više od 60 minuta prije i 60 minuta poslije traženog vremena isporuke.
Dostava cvijeća za sahrane (na groblje, u kapelu iz koje se vrši ispraćaj) se obavlja najkasnije jedan sat prije zakazanog termina sahrane.

DOSTAVA

Cvjećara Avant Garden će naručeni cvjetni aranžman dostaviti na adresu primaoca.
Naručilac može biti i primalac, ako naručuje cvjeće za sebe. Osim primaoca cvjeće može preuzeti i bilo koja druga osoba na adresi primaoca ukoliko to želi učiniti.
Cvjećara Avant Garden će naručioca obavjestiti o izvršenoj dostavi (SMS-om, e-mailom ili telefonom).
Naručioc je obavezan da bude telefonski dostupan u vrijeme naznačeno za dostavu kako bi mogao stupiti u kontakt u slučaju mogućih problema prilikom dostave.

Dostava u bolnice, hotele i kancelarije

Za dostavu u navedene institucije biće potrebni dodatni podaci: tačan naziv ustanove, adresa, telefon, broj sobe, sprat itd.
Dostave na takva mjesta se smatra izvršenom i kada se naručeni aranžman isporuči osobi zaduženoj za prijem ovakvih pošiljki.


IZVRŠENJE DOSTAVE

Dostava će se smatrati izvršenom kad primaoc ili nadležna osoba na adresi primaoca potpiše dostavnicu.
Cvjećara Avant Garden će uložiti maksimalne napore da izvrši dostavu, ali u četiri niže navedena slučaja iako se dostava ne izvrši, smatra se izvršenom:
* Primaoc odbija primiti pošiljku;
* Adresa ili podaci o primaocu netačni;
* Primaoc nije na navedenoj adresi u naznačeno vrijeme a eventualna prisutna lica (sustanari, komšije, kolege) odbijaju da prime cvjetni aranžman;
* Viša sila kojom je Cvjećara Avant Garden stavljena u situaciju da nije u mogućnosti da izvrši dostavu.

U prva tri slučaja obavjestićemo naručioca o nastaloj situaciji. Naručilac će, ukoliko to želi, moći o svom trošku podići proizvod u Cvjećari Avant Garden u roku od 36 sati od trenutka kad ga obavjestimo. Ukoliko u ovoj situaciji u roku od 30 minuta ne možemo stupiti u kontakt s naručiocem, dostavu ćemo smatrati izvršenom.

REKLAMACIJE

Reklamacije na izporučeni cvjetni aranžman Cvjećara Avant Garden će uvažiti ukoliko je dojavljena u roku od 1 sata nakon izvršene dostave.
Reklamacije će se uvažiti u slučaju da Cvjećara Avant Garden nije ispoštovala bilo koji ugovoreni dio u narudžbi, ukoliko je isporučen pogrešan cvjetni aranžman ili je isporuka izvršena pogrešnoj osobi ili na pogrešnu adresu.
Cvjećara Avant Garden se obavezuje da eventualne navedene propuste ispravi u najkraćem mogućem vremenu.

OTKAZIVANJE PORUDŽBINE

Zbog moguće zloupotrebe otkazivanje porudžbine nije moguće!


PROIZVODI (CVIJEĆE I BILJNI MATERIJAL)

Zbog sezonskih karakteristika i prirode biljnog materijala Cvjećara Avant Garden ne može garantovati da će izgled proizvoda biti u svim detaljima istovjetan onome s pripadajuće slike. Cvjećara Avant Garden će uvjek težiti da ugrađeni elementi budu istovjetni sa fotografijom poručenog aranžmana, ali u interesu poručioca, Cvjećara Avant Garden zadržava pravo zamjene jedne ili više komponenti u proizvodu, ali uvjek tako da proizvod i dalje stilom i kvalitetom odgovara pripadajućem opisu.
Cvjeće na pojedinim slikama se nalazi u punom cvatu. Cvjećara Avant Garden zadržava pravo da u naručeni aranžman ugradi cvjeće u fazi pupoljka (čime se trajanje cvjetnog aranžmana vremenski produžava).

Upozorenja i situacije u kojima Cvjećara Avant Garden ne preuzima odgovornost za nastalu štetu
Poručioc treba da je svjestan da poručuje „živi” proizvod, pa iako Cvjećara Avant Garden garantuje da će upotrijebiti biljni materijal najboljeg kvaliteta, dužina "života" dostavljenih proizvoda zavisi od prirode prolaznosti samog biljnog materijala i o njezi koju mu primalac pruži.
Neke vrste cvjeća i lišća mogu biti toksične ili izazivati osipe na koži. Potrebno je držati ove proizvode izvan dohvata djece i osoba sa osjetljivom kožom, prati ruke nakon kontakta sa cvjećem i lišćem.
Polen s prašnika nekih cvjetnih vrsta (poput ljiljana ili anemona) može ostaviti trajne mrlje na odjeći. Primalac treba da vodi računa da se odjeća i namještaj ne dodiruju sa ovakvim vrstama cvjeća.
Nikada ne ostavljajte cvjeće blizu električnih naprava i uvek koristite nekakav zaštitni materijal izmedu posuda s biljem i površine na kojoj one stoje.
Neki aranžmani sadrže voće, povrće, svijeće ili druge dekorativne predmete. Niti jedan dio aranžmana nije namjenjen jelu. Svijeće nije preporučljivo paliti u blizini zapaljivih stvari i predmeta ili ih zapaljene ostaviti bez nadzora.


IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU LIČNI PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠĆENJU

Cvjećara Avant Garden se obavezuje da će čuvati privatnost svih svojih korisnika.
Preuzete podatke koji su potrebni za kvalitetno pružanje usluge koristiće isključivo u svrhu realizacije primljenih porudžbina te ih neće davati na korišćenje trećim licima.
Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima u Cvjećari Avant Garden koji ih mogu koristiti isključivo u cilju pružanja usluge naručiocu. Svi zaposleni u Cvjećari Avant Garden i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
Korišćenjem usluga Cvjećare Avant Garden pristajete na prikupljanje ličnih podataka i njihovo korišćenje u navedene svrhe. Ukoliko ne želite da uzimamo Vaše lične podatke ili se ne slažete s nekim dijelom ove izjave, molimo Vas da se ne koristite usluge Cvjećare Avant Garden .
Potpisivanjem prodžbenice u prostorijama Cvjećare Avant Garden , poručivanjem putem telefona ili e-mail-a podrazumjeva se da je poručioc upoznat sa gore navedenim USLOVI PORUČIVANJA I ISPORUKE CVJETNIH ARANŽMANA i da je u cjelosti saglasan sa njima.

Powered by OpenCart and www.crna.gora.me – © 2013 Cvjećara Avant Garden, Budva, Crna Gora – +382 (0)69 55 66 77info@avant-garden.me